คู่มือการทำอาหาร Ragnarok Eternal Love

รวมสูตรอาหาร Ragnarok Eternal Love

Original Will - Ice Cream, Rookie Meat Steak, Rookie Meat Kebab, Rookie Broth, Rookie Sashimi, Rookie Fried Dish, Rookie Vegetable Kebab, Rookie Vegetable Soup, Rookie Salad, Rookie Fish Steak, Rookie Seefood Kebab, Rookie Fish Soup, Rookie Sushi, Rookie Jam, Rookie Fruit Slices, Rookie Black Tea, Rookie Fruit Plate, Dark Cuisine, Traveler Bacon, Popular Kebab, Fragrant Broth, Ray Dessert, Seafood Bowl, Island Kebab, Fish Head Soup, Ice Cream, Healthy Salad, MSG, Mum's Soup, Civet Cookie, Delicious Steak, Messenger's Kebab, Music Box Broth, Seaside Black Tea, Seafood Rice, Eastrud Pride, Warm Current, Cheese Cake, Vegetable Meal, Farmer's Smile, Delicious Vegetable Soup, Poring Parfait, Flame God History, Gold Kebab, Satisfied, Duke Juice, East Seafood Kebab, Superb Seafood Kebab, Singing Soul, Vantican Bread, Spicy Branch - Vegetable, Flame Vegetable Kebab, Warm Oasis, Ancient Ice Honey, Yummy Steak, Yummy Kebab, Yummy Broth, Yummy Cake, Yummy Fish Steak, Yummy Seafood Kebab, Yummy Seafood Soup, Yummy Tea, Yummy Salad, Yummy Vegetables, Yummy Vegetable Soup, Yummy Cookie, Fantasy Steak, Magic Meat Kebab, Fantasy Broth, Magic Bread, Fantasy Seafood Kebab, Magic Seafood Kebab, Fantasy Fish Soup, Magic Ice Cream, Fantasy Salad, Magic Green BBQ, Fantasy Vegetable Soup, Magic Cookie, Geffen Steak, Gold Cross Kebab, Mother's Hug, Noble's Black Tea, Hydra, Call from Ocean, Al De Baran Fish Soup, Merchant City's Cake, Jungle Dish, Payon's Vegetable Kebab, Princess' Black Tea, Bigfoot Forest Cookie, Desert Steak, Huge Tower, Brandy March, Summer Star, Fishman's Soul, Trubius Seafood Kebab, Song for You, Princess Afternoon Tea, Sweet Coriander, Sky Blade, Sage in Dark, Gatler'S Palace, Prontera Royal Meat Steak, Prontera Royal Meat Kebab, Prontera Royal Broth, Prontera Royal Juice, Prontera Royal Fish Steak, Prontera Royal Fish Kebab, Prontera Royal Seafood Soup, Prontera Royal Cookie, Prontera Royal Salad, Prontera Royal Green BBQ, Prontera Royal Vegetable Soup, Prontera Royal Ice Cream, Original Will - Steak, Original Will - Kebab, Original Will - Broth, Original Will - Juice, Original Will - Fish Filet, Original Will - Fish Kebabs, Original Will - Seafood Soup, Original Will - Cookies, Original Will - Salad, Original Will - Green BBQ, Original Will - Vegetable Soup

* ชื่อสีแดง เป็น item ที่ไม่สามารถซื้อได้ตามร้านค้า (ซื้อได้จำกัด)

รายชื่อมอนส์เตอร์

# Name สถานที่
{{$index+1}}.
{{key}}

{{k}}

- {{_v}}

📖 ตารางการทำอาหาร

# Name Craf Item Item Item Item Effect
{{$index+1}}.

✨ คุณสมบัติ :: {{val.effect}}


{{val.name}}

{{val.table}}

{{v}}